Radličkove kypříče Kuhn Cultimer

Kypřiče Kuhn Cultimer jsou vhodné jak pro mělčí zpracování půdy (6-7 cm) tak i prokuhn cultimer 6 hluboké zpracování půdy (až 35 cm). Zakřivené hroty se starají o promísení hlíny, disky o srovnání hlíny a válce o zkonzolidování hlíny. Výsledkem je pak optimální promísení hlíny s posklizňovými zbytky. Díky více řadám hrotů a díky velkým mezerám mezi nimi se stroj optimálně přizpůsobí různým pracovním podmínkám. Kypřiče řady Cultimer nejsou pouze velmi funkční, ale i velmi spolehlivé: robustní rám a Non-Stop jištění pomocí speciálního mechanismu se dvěmi pružinami (NSM) s uvolňovací silou na radličce až 600 daN. Na přání je k dispozici secí zařízení SH na setí osiva s malými rozměry semen. S tímto zařízením můžete během zpracovávání půdy ihned zaset krycí plodinu nebo meziplodinu.

Prospekt:  kuhn cultimer

kuhn cultimer 5kuhn cultimer 2