Zemědělská technika

Traktory                                                      belarus 1523.5

Doprava                                                      PRONAR_T669-1

Manipulace                                                 dieci agritech 1

Půda                                                            unia ibis m 2+1

Pícniny                                                        kuhn gmd 4410 

Hnojení                                                       pronar n 262-1

Ochrana rostlin                                         unia plus1