Fekální návěs Pomot T-544/1

                 

nádrž síly 5 mm, ohnivě pozinkovaná vně i uvnitř

objem 6 700 litrů

nádrž osazená vnitřním vlnolamem

samonosná konstrukce vozu

pozinkovaná oj

jedna pevná náprava

kola 19.5Rx22.55

rozchod kol 1 900 mm

dvoukulový ventil bránící zpětnému vtoku do vývěvy RIV 410

průtokový sifón Ø 60 s odkalovačem a výpustí

armatura 6“

odkalovač a tlumič rázů

Manometr

úchyt na výstražný trojúhelník

vakuokompresor MEC nebo KD 5000

spodní závěs Hitch ve výši 400 mm s výměnným okem

mechanická podpůrná noha

pozink blatníky s lapači nečistot

plovákový ukazatel naplnění z čela bečky

elektrická instalace 12V

světelná instalace pro provoz po pozemních komunikacích

dvouokruhová pneumatická brzda

ruční parkovací brzda

sací hadice 6“ (Ø150 mm) déky 6 metrů s 5 úhyty na bečce

zadní hlavní hydraulický ventil 6“ s rozléací lžící od 12 do 14 m

zadní otvor Ø900 mm

pojistný ventil podtlakový i přetlakový

zaslepená sací výusť 4“

2 bočíventily z každé strany, jeden osazen ventilem ¾“

vakuokompresor MEC nebo KD 5000

spodní závěs Hitch ve výši 400 mm s výměnným okem

mechanická podpůrná noha

pozink blatníky s lapači nečistot

plovákový ukazatel naplnění z čela bečky

elektrická instalace 12V

světelná instalace pro provoz po pozemních komunikacích

dvouokruhová pneumatická brzda

ruční parkovací brzda

sací hadice 6“ (Ø150 mm) déky 6 metrůs 5 úhyty na beče

zadníhlavníhydraulickýventil 6“ s rozléacílžííod 12 do 14 m

zadníotvor Ø900 mm

pojistnýventil podtlakovýi přtlakovýzaslepenásacívýsť4“

2 bočíventily z kažéstrany, jeden osazen ventilem ¾“

celkové rozměry 5.16×2.43×2.48 m

hmotnost stroje 2.150 kg

kloubový náhon

přepravní rychlost 25 km/hod